नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

लिलामका लागि राखिएका सामानहरूको विवरण
अद्यावधिक मिति:२०७६-९-१७