नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

जिन्सी मालसामाहरू लिलाम बिक्रि गर्ने बारेको सूचनामा छुट भएका शर्तहरू थप गरिएको सूचना ।
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-६