नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा अन्तर्गतका निकायहरूलाई गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७६-२-२१