नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

मिति २०७६-०६-१५ को सूचना सच्याइएको सम्बन्धि सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-६-२९