नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

नाइलन डाँक थैला खरिद गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हानको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-५-८