नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

गोश्वारा हुलाकसम्वन्धी प्रचार सामाग्री तथा कोरोनावाट सचेतीकरण हुने विषय समेटिएको विद्युतीय सामाग्री
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-३०