नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

इ.एम.एस., पार्सल तथा चिठ्ठीपत्र सम्बन्धी सोधपुछको लागि सम्पर्क नम्बरहरू
अद्यावधिक मिति:२०७६-६-२८

इ.एम.एस., पार्सल तथा चिठ्ठीपत्र सम्बन्धि सोधपुछको लागि कृपया तल उल्लेखित सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नु होला...

०१-४४३३३२६

०१-४४३०८०३

०१-४४३२८९१