नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

ठेक्का प्रदान गर्ने आशयको सूचना प्रकाशन गरिएको बारे
अद्यावधिक मिति:२०७६-७-२५