नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

नेपालको संशोधित निशान छाप प्रयोग सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७७-३-१२