नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

नयाँ वेबसाइट प्रयोगमा ल्याइएको सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-१९