नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

Postal Internal Tracking System (PITS) सम्बन्धी जानकारीका लागि सम्पर्क व्यक्तिहरू तोकिएको सम्बन्धमा
अद्यावधिक मिति:२०७७-५-१