नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

आ.व. २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकको कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा प्रगति
अद्यावधिक मिति:२०७५-१२-७