नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

कर्मचारीहरूले आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरण राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पेश गर्ने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७७-३-२४