नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सम्पत्ति विवरण समयमै निजामती किताबखानामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७६-३-२२