नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना ।
अद्यावधिक मिति:२०७६-१२-१०