नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

आ.व. २०७५/७६ को प्रथम/दोस्रो त्रैमासिक अवधिभित्र हुलाक सेवा विभाग र मातहतका निकायहरूद्वारा सम्पादित कार्यहरूको संक्षिप्‍त विवरण
अद्यावधिक मिति:२०७५-१०-२

सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण


Download