नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सूचनाको हक श्रावण २०७६ देखि असोज मसान्तसम्म
अद्यावधिक मिति:२०७६-७-१५