नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक (२०७७ बैशाख १ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म) को तथा वार्षिक प्रगति विवरण
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-११