नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक (२०७७ साउन १ देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म) को प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा...
अद्यावधिक मिति:२०७७-७-५