नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सूचनाको हक सम्बन्धी २०७६ माघ १ देखि २०७६ चैत्र मसान्तसम्मको प्रगति विवरण
अद्यावधिक मिति:२०७७-१-१०