नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

समायोजन पत्र सम्बन्धि परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७६-१-१३