नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

ठेक्‍का प्रदान गर्ने आशयपत्र जारी गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७५-१२-२१