नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७७-९-३