नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

बारकोड प्रिन्टर, बारकोड पेपर (स्टिकर), बारकोड रिवन र हुलाक टाँचा खरिद गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७६-३-२६