नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लोग प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धमा गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७६-२-१