नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
अद्यावधिक मिति:२०७७-५-८