नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

आ.व. २०७६/०७७ को सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा ढुवानीको प्रवन्ध मिलाउने सम्बन्धमा विभागको निर्देशन
अद्यावधिक मिति:२०७७-३-३०