नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

दरभाउ पत्र अस्वीकृत गरिएको सूचना
अद्यावधिक मिति:२०७८-७-२६