नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति विवरण प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी मातहतका निकायहरूलाई गरिएको परिपत्र
अद्यावधिक मिति:२०७७-४-७