नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

सम्पर्क

हुलाक सेवा विभाग

डिलीबाजार, काठमाडौं, नेपाल

  • फोन: +९७७-१-४४१०२२४, ०१-४४१०५६९, ०१-४४११३५३, ०१-४४२१२८३, ०१-४४२१२८६
  • फ्याक्स: +९७७-१-४४१४६८८, ०१-४४३८१३४
  • वेबसाइट: www.postalservice.gov.np
  • नोटिस बोर्डः१६१८०१४४१४६८८