नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

संगठनात्मक ढाँचा

अद्यावधिक मिति: २०७५-९-२३

हुलाक सेवाको विद्यमान संगठनात्‍मक ढाँचा

डाउनलोडको लागि उपलब्‍ध सामाग्रीहरू
फाइल विवरण डाउनलोड अन्तिम अद्यावधिक
हुलाक सेवाको विद्यमान संगठनात्‍मक ढाँचा नेपालीमा  संगठनात्मक ढाँचा
संगठनात्मक ढाँचा नेपाली 
०१/०७/२०१८ १२:४५