नेपाल सरकार
सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हुलाक सेवा विभाग

कर्मचारी विवरण


क्र. सं. नाम पद इमेल कार्यालय न. फोटो
1 इन्दु घिमिरे महानिर्देशक dg@postalservice.gov.np ०१-५३२९३२१
2 निर्देशक +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
3 बिनोद कुमार खड्का निर्देशक rti@postalservice.gov.np +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
4 ढाल बहादुर जि.सि. शाखा अधिकृत +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
5 डाल प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत dalaprasada@gmail.com +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
6 शरद कुमार दाहाल शाखा अधिकृत sharad.dahal@nepal.gov.np +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
7 शाखा अधिकृत +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
8 शाखा अधिकृत +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
9 मनोज कुमार रजक शाखा अधिकृत +९७७-०१-४२२४११६, ०१-४२२४११७
10 लेखा अधिकृत +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
11 पूर्णकला लिम्बु कला अधिकृत purnakala.limbu@nepal.gov.np +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
12 नवराज खनाल टाइपिष्ट नायब सुब्बा +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
13 नायब सुब्बा +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
14 नायब सुब्बा +९७७-०१-४२२४११६, ०१-४२२४११७
15 ईन्दिरा घिमिरे नायब सुब्बा indughimire7@gmail.com +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
16 वसन्त अधिकारी नायब सुब्बा basantaa160@gmail.com +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
17 विकास थापा मगर नायब सुब्बा bikashthapamagar1001@gmail.com +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
18 दिपक राज पौडेल कम्प्युटर अपरेटर deep.dipakraj@gmail.com +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
19 कम्प्युटर अपरेटर +९७७-०१-४२२४११६, ०१-४२२४११७
20 देवकि रिजाल कम्प्युटर अपरेटर nirmaladhital72e@gmail.com +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
21 राजेन्द्र कुमार शाही खरिदार +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
22 नारायणी भट्टराई खरिदार +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
23 खरिदार +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
24 मधुसुदन आचार्य सिनियर मिस्त्री +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७, ०१-५३२९३२१
25 रमेश श्रेष्ठ सिनियर मिस्त्री +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
26 निरनमान डंगोल हलुका सवारी चालक +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७
27 किशोर चौधरी कार्यालय सहयोगी +९७७-०१-५३२४११६, ०१-५३२४११७, ०१-५३२९३२१